Haulerwijk

‘t Jaarlijkse feessie bij Frans en Bettina. Dit jaar met als thema de middeleeuwen.
Ik verkleed me als volgt: