Robin Hood Party

Robin Hoodlum Party 😉

Waarom nou wéér een nieuwe politieke partij?
Wat heeft dat nou voor zin, het is toch allemaal hetzelfde …

Nee dus!

Met deze nieuwe Robin Hood Party neemt u geen enkel risico door op hen te stemmen. Vast staat alleen wel dat de enorme berg geld die in Nederland en Europa in handen van 1% van de bevolking is, gereduceerd gaat worden, totdat de andere 99% ook de voordelen van deze rijkdom kan gaan benutten!

Deze nieuwe, absoluut one-issue-partij wil een paar dingen gaan bereiken:

1. Ondernemers, ambtenaren, werknemers, regeringsleiders, het maakt niet uit: iedereen mag netto veel meer dan 1 miljoen per jaar verdienen, met dien verstande dat àlles boven de 1 miljoen direct terugvloeit naar de mensen waar dat geld vandaan komt;

2. Bedrijven mogen niet meer aan financiën bezitten dan maximaal een half jaar geld voor lopende kosten en salaris voor het complete personeel;

3. Persoonlijk bezit van wie dan ook mag nóóit boven de 10 miljoen netto uitkomen. Alles boven die 10 miljoen vloeit direct terug naar naar de belasting c.q. de maatschappij.

Of betekent dit, dat we het over een three-issue-partij moeten gaan hebben?

Hierover ga ik de aankomende tijd nadenken, er zullen absoluut voor- maar ook nadelen aan deze drie punten naar voren komen, maar niks doen is niet langer een optie, er móét iets gaan gebeuren.

Zo kan ik me voorstellen dat we e.e.a. aan opzetten aan de hand van een Vraag- en antwoordgedeelte, waarin duidelijk de standpunten naar voren komen.

Bijvoorbeeld:

Vraag: Zullen de puissant rijke mensen dit wel pikken?
Antwoord: Nee. Maar we gaan het wèl doen!

Vraag: Hebben mensen met middeninkomens hier wat aan?
Antwoord: Ja. Doordat er enorm veel geld beschikbaar komt, heeft de hele maatschappij (in al zijn geledingen) daar voordeel van.

Vraag: Waarom staat er het woord LUM met een  naast het woord HOOD in het logo?
Antwoord: Dat is een kwinkslag naar het woord hoodlum (Engels voor gangster). Wie weet is het ooit nodig dat we gangsters worden om de wereld beter te maken. Vreemd maar waar.

Wel het logo goed bekeken? Robin Hood(LUM) Party; een hoodlum is een gangster. De gele hesjes zijn er al, niet te hopen dat we echt gangsters moeten worden …